Officiële opening vernieuwd recyclagepark Lennik-Pepingen

17-02-2016 12:05

 

06-02-2016

 

De gemeenten Pepingen en Lennik openden samen het vernieuwde gezamenlijk recyclagepark in de Brugstraat in Pepingen. De weegbruggen zijn in gebruik genomen

zodat er vanaf nu een aangepast betalingssysteem geldt.

"Het recyclagepark in Pepingen is het eerste intergemeentelijk recyclagepark in de regio", aldus Filip Cardon van Haviland. "Het was geen gemakkelijke oefening maar Pepingen is dan ook een soort pilootproject. Buiten Gooik en Herne baat Haviland nu in alle gemeenten in de regio het recyclagepark uit en wellicht zal dit tegen 2017 in de volledige regio zijn. Dat opent nieuwe perspectieven. Als elk recyclagepark hetzelfde tarief en hetzelfde reglement hanteert, moet het op termijn mogelijk worden dat mensen hun afval kwijt kunnen in het dichtst bijzijnde containerpark en dat hoeft dan niet noodzakelijk dat van de eigen gemeente te zijn. Via de identitietskaart weten we perfect welke inkomsten aan welke gemeente moeten doorgestort worden."

“We gaan even terug in de tijd: Op 06-04-2004 werd het gemeentelijk containerpark geopend. Oorspronkelijk was het containerpark enkel toegankelijk voor de inwoners van Pepingen.Vanaf 1 april 2005 werd het intercommunaal containerpark eveneens toegankelijk voor de inwoners van de gemeente Lennik. Dit maakte het mogelijk de vaste kosten, zoals personeelskosten… te verdelen volgens een vooropgestelde verdeelsleutel onder de beide gemeenten. Sinds deze week werden, zoals in de omliggende gemeenten, de weegbruggen in gebruik genomen. De overheid verplicht gemeenten het principe “de vervuiler betaalt” ook door te voeren in de tarifering op het recyclagepark. Hierdoor gebeurde een herschikking in een gratis en een betalend gedeelte. Op het betalend gedeelte maken de weegbruggen het mogelijk om een tarief per aangebracht gewicht aan te rekenen van 0,16 euro/kg. Het huidige toegangsgeld voor alle afvalsoorten wordt afgeschaft.

Dankzij de inspanningen van Haviland is het vernieuwde, intergemeentelijke recyclagepark van Pepingen en Lennik een feit. Door de opmaak van een nieuwe overeenkomst, die geldt tot 2023, is een meer efficiënte uitbating van het intergemeentelijk recyclagepark gegarandeerd. Een goede zaak voor alle partijen en het milieu.

In tegenstelling tot andere gemeenten wordt hier verder geen onderscheid gemaakt tussen afvalsoorten. Betalen gebeurt bij het buiten rijden en kan enkel met een bankkaart", verduidelijkt de Pepingense schepen van milieu Greta Cochez (LVB)

. De betalende afvalsoorten zijn o.a. tuinafval, grof vuil, vlak glas, asbest, plastiek, hout, bouw- en sloopafval en cellenbeton.” Het niet betalende gedeelte bestaat o.a. uit papier en karton, PMD, autobanden, batterijen , motor- en frituurolie, KGA, hol glas, metalen en afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

Inmiddels werd er ook een circulatieplan uitgewerkt. Het recyclagepark bereiken moet via de Hoesnaek. Uitrijden kan zowel langs de Hoesnaek als langs de Ninoofsesteenweg.

 

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen