Nieuwe meerderheid blokkeert Pepingse afvalophaling !

22-01-2017 13:58

 •  

 •  
 • OVERLEGORGAAN – OPRICHTING VAN EEN OPDRACHTGEVENDE INTERCOMMUNALE

   

  Lvb en NVA wensen de aandacht te vestigen op het punt 5 van de gemeenteraad.   Dit is een zeer belangrijk punt dat betrekking heeft op het afvalbeheer en de vuilnisophaling in de gemeente.

  Zoals we weten wordt het deel afvalbeheer – vuilnisophaling van de intercommunale Haviland gereorganiseerd in een nieuwe op te richten opdrachthoudende intercommunale, genaamd Intradura.

  Op 31.08.2016 werd er reeds een overlegorgaan goedgekeurd tussen de 20 vennoten (gemeenten). Pepingen maakt hier momenteel geen deel van uit omdat er een gemeenteraadsbeslissing nodig.

  Om mee van de voordelen te kunnen genieten van de op te richten Intercommunale Intradura moet de gemeente Pepingen deelnemen aan het overlegorgaan. Vandaar dat de stemming van punt 5 van de agenda belangrijk is en niet zomaar kan afgevoerd worden uit strategische overwegingen of politieke spelletjes.

  Het is uitermate belangrijk dat dit punt vandaag wordt behandeld om volgende redenen:

  -          De continuïteit van afvalbeheer en vuilnisophaling moet ook in Pepingen worden gewaarborgd.

  -          Een instap nu in Intradura maakt dat de vennootschapsbelasting (ongeveer 33 %) en de BTW (21%) niet door de vennoten ( gemeente Pepingen ) moeten betaald worden

  -          De kalender van de huisvuilnisophaling wordt bepaald per zone (cluster van gemeenten ) om zo :

  o   Minder vuilnisvrachtwagens in te zetten (=besparing op brandstoffen, onderhoud,..)

  o   Minder interims in te zetten

  o   Minder afschrijvingen te doen

  o   Door samenaankoop (afvalzakken, containers enz…) een belangrijke besparing te kunnen doen.

  Besparingen waarvan alle vennoten genieten.

   

  Indien men als gemeenteraadslid – in eer en geweten – de belangen van Pepingen en de Pepingenaren wil veilig stellen dan moet dit punt behandeld en zelfs goedgekeurd worden – over de partij grenzen heen –.

  Zo niet gaat men naar een onverantwoord gedrag, waar de Pepingen en de Pepingenaar enkel het slachtoffer van wordt.

  Er zal dan geen contiuniteit meer zijn in de vuilnisophaling en Pepingen zal zelf de vuilnisophaling moeten organiseren wat een zeer belangrijke meerkost zal zijn.

  Lvb en NVA dringen er op aan dat er gehandeld wordt in het belang van de gemeente en de Pepingenaar en dat het punt 5 van de gemeenteraad wordt behandeld.

 • Een vertrouwensdemocratie? (Nog) niet in Pepingen…

 • Cd&V en Peter Lacres weigerden andermaal om de agenda van de gemeenteraad te behandelen onder het mom dat men “niet akkoord gaat met de voortzetting van het huidig beleid en de huidige impasse waarbij de democratische meerderheid genegeerd wordt”.

Volgens diezelfde ‘democratische’ meerderheid hebben de punten op de agenda allen te maken met ‘gevoerd beleid’, ook de punten die louter ter kennisgeving geagendeerd staan.

Tot daar de uitermate beknopte motivering van de houding van Cd&V en Peter Lacres waarmee de inwoners van Pepingen het al geruime tijd moeten stellen.

Maar hebben alle punten werkelijk te maken met ‘gevoerd beleid’? Natuurlijk niet. Een aantal van de afgevoerde punten gaat zelfs over de uitvoering van projecten van Cd&V of over projecten waar Cd&V en Peter Lacres mee achter staan. Opvallend, want volgens de nieuwe meerderheid werden die toch genegeerd?

Een aantal voorbeelden:

 • De vervanging van een ontslagnemend gemeenteraadslid in de Raad van Bestuur in het AGB is op de gemeenteraad van 22.11.2016 blijkbaar ‘gevoerd beleid’. Quid?
 • De kennisname van het ontslag van een ontslagnemend OCMW-raadslid is ‘gevoerd beleid’ op alle gemeenteraden vóór 22.11.2016. Op 22.11.2016 is het dat plots niet meer. Quid?
 • De mandaatbepaling voor de jaarlijkse algemene vergaderingen van een aantal intercommunales is op de gemeenteraad van 24.5.2016 ‘gevoerd beleid’. Alleen voor Havicrem wordt een uitzondering gemaakt, niet toevallig om Peter Lacres te mandateren om mee aan de broodjestafel te gaan zitten. Quid?
 • De vervanging van een lid van het bibliotheek beheersorgaan is op de gemeenteraad van 22.11.2016 ‘gevoerd beleid’. Quid?
 • De toekenning van een éénmalige subsidie aan de VZW De Pipe Band wordt voorgesteld als ‘gevoerd beleid’, zelfs door diens erelid Peter Lacres. Quid?
 • De toekenning van een éénmalige financiële gift aan het noodlijdende Haïti naar aanleiding van de catastrofale doortocht van de orkaan Matthew wordt door Cd&V en Peter Lacres op verschillende gemeenteraden als ‘gevoerd beleid’ bestempeld. Quid?
 • De toekenning van een restauratiepremie aan een geklasseerde hoeve bij ministerieel besluit, dus opgelegd door een hogere overheid waartegen de gemeente niets in te brengen heeft (!), is op de verschillende gemeenteraden als ‘gevoerd beleid’ bestempeld. Quid?
 • Bepalen van een voorlopige rooilijn in de Vroembos in uitvoering van het project N28 is op verschillende gemeenteraden ‘gevoerd beleid’. Quid?
 • Bijkomende snelheidsbeperkende maatregelen op de Eikstraat worden door Cd&V en Peter Lacres als ‘gevoerd beleid’ bestempeld op de gemeenteraad van o.a. 25.10.2016. Quid?
 • Realisatie van het project ‘doorlopende straat’ wordt op verschillende gemeenteraden als ‘gevoerd beleid’ afgevoerd daar waar dit een project van Cd&V is. Quid?
 • Cameratoezicht op het openbaar domein in het kader van verkeer en mobiliteit wordt op verschillende gemeenteraden als ‘gevoerd beleid’ afgevoerd daar waar Cd&V en Peter Lacres stellen verkeersveiligheid hoog in het vaandel te dragen. Quid?
 • Het leveren en plaatsen van trapgehelen in de gemeentelijke loods in het kader van veiligheidsmaatregelen voor de gemeentelijke arbeiders zijn ‘gevoerd beleid’ op de gemeenteraad van 24.5.2016. Quid?

 

De reden voor deze demarche? We hebben er het raden naar.

De ‘democratische meerderheid’ lijkt immers meer begaan met het eigenhandig creëren van een zogenaamde impasse dan te doen wat van een democratische meerderheid verwacht wordt, nl. beslissen.

Men maakt er een ‘spelletje’ van en dat mag het nu juist NIET zijn.

Een aantal weken geleden hield Nederlands oud-politicus Jan Terlouw een opgemerkt en emotioneel pleidooi voor de ‘vertrouwensdemocratie’. Er is een groot wantrouwen ontstaan bij de burger over de politiek. De politici moeten zich dat aantrekken, zei hij in het televisieprogramma ‘De Wereld draait door’. Hij gaf het voorbeeld van een aantal politici die uit hun programma en fractie zijn gesprongen en toch blijven zitten. Geen wonder dat burgers politici niet meer vertrouwen.

Verschillende Belgische partijleiders hebben hun akkoord met deze woorden uitgesproken, ook Wouter Beke. Jan Terlouw wist dan ook met de juiste woorden de juiste toon te zetten.

Wij willen met onze LVB-NVA-fractie dan ook opnieuw ons oorspronkelijk voorstel herhalen om een college op poten te zetten met alle partijen die hebben deelgenomen aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen, LVB, NVA en Cd&V. Op onze laatste oproep is geen reactie gekomen. We hopen dat dat nu wel het geval zal zijn.

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen