Naar moderne kerkhoven, ook in Pepingen?

06-01-2018 17:59

 

LVB-Lijst van de Burger Pepingen vraagt aan het huidige gemeentebestuur om een einde te maken aan de onverschilligheid inzake de Pepingse kerkhoven. Al meer dan een jaar is het wachten op de geplande ontruiming van een aantal graven. Spelen met de gevoelens van rouwende families, vindt LVB, en bovendien geen toonbeeld van een modern kerkhovenbeleid.

Al meer dan twee jaar vindt men in Pepingen aanplakbiljetten op de kerkhoven die aankondigen dat er bepaalde graven zullen ontruimd worden. Eddy Timmermans (LVB): “De betrokken families bereiden zich al meer dan een jaar voor op de ontruiming. Dat zo’n emotionele gebeurtenis onnodig uitgesteld wordt zonder communicatie, getuigt van zeer weinig respect.”

 

Veranderende noden

De beslissing om de graven te ontruimen, werd in 2015 al door LVB in het schepencollege genomen. Timmermans: "Onze kerkhoven zijn openbare plaatsen voor collectieve en individuele rouw, die met verve onderhouden worden door onze technische dienst. Iedere Pepingse burger moet er terecht kunnen om dierbaren te herdenken, en dit op de manier die de familie of de overledene zelf gepast acht. Die wensen en noden van rouwende families veranderen stilaan, en daarom namen we in 2015 al de eerste stappen naar een moderner kerkhovenbeleid. Een aantal graven, waarvan de concessies zijn verlopen, zouden worden ontruimd. Onze huidige infrastructuur is nl. nog niet aangepast aan o.a. het stijgende aantal crematies. De vrijgekomen ruimte zou dan ook gebruikt worden voor het inrichten van o.a. een strooiweide, kleinere grafkelders voor urnes en voor verdere ingroening. Zo’n proces is altijd delicaat en daarom werden de families met het nodige respect en ruim op voorhand op de hoogte gebracht. Zo heeft iedereen de kans om aandenkens te verwijderen. Vele graven liggen er nu dan ook ongemerkt bij.”

 

Gebrek aan politieke wil?

Dat de ontruiming een jaar na het verstrijken van de termijn nog steeds niet gebeurd is, is volgens LVB te wijten aan het gebrek aan politieke wil. Timmermans: “Vorig jaar kon bij het verstrijken van de afgesproken termijn geen aannemer aangesteld worden. Door de politieke blokkade die de CD&V-gemeenteraadsleden en schepen Lacres opwierpen in de gemeenteraad, werden alle agendapunten weggestemd of niet behandeld. Door de uitgavebeperking kon ook niet voldoende budget vrijgemaakt worden. Dit is een zoveelste voorbeeld van hoe de dienstverlening aan de bevolking werd aangetast en nog steeds wordt aangetast door die kunstmatige onbestuurbaarheid.”

 

“Het is jammer om te zien dat het nieuwe bestuur wel ambitieus is als het aankomt op mandaten voor zichzelf, maar bij effectieve dienstverlening vooral uitblinkt in onverschilligheid en verdere stilstand. De plannen zijn nochtans klaar en liggen al meer dan een jaar te wachten op uitvoering. De prioriteiten liggen blijkbaar bij andere prestigeprojecten.”

 

Stop de onverschilligheid

LVB – Lijst van de Burger wil in Pepingen nog verder gaan. TImmermans: “De strooiweides waren maar een eerste deel van onze plannen. Zo denken we ook aan een plaats voor de herdenkingsplaatjes van de ontruimde graven, of een gedenkteken op elk kerkhof voor zgn. ‘sterrenkindjes’, zodat ouders die een ongeboren kindje verliezen ook een tastbare plaats krijgen om te rouwen. Ook die mensen blijven nu in de kou staan. We vragen aan het nieuwe gemeentebestuur eenvoudigweg om de opgestarte plannen af te werken. De focus moet liggen op dienstverlening aan de Pepingse burgers en niet op ondemocratische prestigeprojecten. De gewenste ‘rust en stabiliteit’ mag niet verward worden met de huidige onverschilligheid. De Pepingse burgers verdienen een modern kerkhofbeleid.”

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen