Mater Dei Heikruis krijgt bouwvergunning met voorwaarden

10-08-2017 18:42

 

Dat het nieuwe bestuur na lang beraad tot dezelfde conclusie is gekomen als het LVB-N-VA bestuur een jaar eerder, toont dat het behoud van deze gebouwen binnen het algemeen belang ligt in de gemeente. Bij voorkeur krijgt ook de rest van het gebouw een opwaardering en herbestemming en moet er niets plat gegooid worden, maar dat behoort allicht tot de kunst van het compromis. Maar het is onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur voor haar eigen beslissing een vervaldatum instelt. Binnen 3 jaar is dit gebouw even historisch waardevol en even dorpszichtbepalend.

Deze beslissing creëert dus geen zekerheid voor onze burgers, De Heikruise bevolking blijft achter met een nieuwe ‘misschien’..

Het Pepingse bestuur lijkt opnieuw te vervallen in de kwalijke gewoonte om moeilijke beslissingen voor zich uit te schuiven en te schuilen achter dure en tijdrovende studies. We zagen het al eerder bij het beheer van de financiën, het dossier waterzuivering, …  Hoog tijd om de daadkracht en het (misplaatste) zelfvertrouwen waarmee het vorige bestuur aan de kant geschoven werd, ook door te trekken naar het beleid, zodat het tenminste de Pepingse burgers ten goede komt.

Plannen voor nieuwbouw klooster Mater Dei

"Binnenkort kan het college van burgemeester en schepenen van Pepingen beslissen over de toekomst van Heikruis, één van onze meest typische dorpsgezichten in Groot-Pepingen. Dan komt het dossier van WZC Mater Dei immers op tafel. Zoals bekend, wil de directie van het woonzorgcentrum het volledige klooster en de kapel slopen, om in de tuin ernaast een modern zorgcentrum uit te bouwen. De vraag naar zorg neemt alsmaar toe en vanuit LVB juichen we dan ook toe dat men overweegt om te investeren in kwalitatieve zorg in onze gemeente.

Het hoeft echter geen betoog dat de huidige plannen een enorme impact  hebben op de uitstraling van Heikruis. Het klooster bepaalt immers al bijna twee eeuwen het uitzicht van het dorp en mag gerust een landmark genoemd worden, gekoesterd door vele generaties dorpsgenoten en toeristen. 

De LVB-bestuursploeg vroeg bij de eerste vergunningsaanvraag dan ook een wijziging van de plannen, zodat minstens de hoge voorbouw en de kapel kan behouden blijven. Bij voorkeur wordt dit geïntegreerd in het nieuwe zorgconcept, zodat men ook minder open ruimte van de tuin hoeft in te nemen. 

Nu de nieuwe bouwaanvraag op tafel komt van het college, heeft het nieuwe bestuur een unieke kans om te bepalen hoe we onze gemeente achterlaten voor de volgende generaties. Blijven we onze geschiedenis koesteren - door moderne zorg en respect voor erfgoed slim te integreren - of vegen we alles weg met één pennentrek? LVB pleit hier voor een doordachte en creatieve aanpak van het gemeentebestuur, in dialoog met de directie en de inwoners. Steeds meer stemmen gaan op om dit erfgoed te redden.  Naast de directie en de inbreng van dure consultants voor een masterplan, moeten ook de verzuchtingen van bezorgde burgers gehoord worden. En bovenal: ook het gezond verstand moet een aandeel krijgen."

https://www.petities24.com/red_het_klooster_van_heikruis

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen