Machtsgreep in Pepingen.

02-03-2017 17:59

 •  

  Dinsdag 7 februari boog de Raad van State zich bij uiterst dringende noodzakelijkheid over de beslissing van de Pepingse Cd&v-Sp.a-fractie en schepen Lacres (die zoete broodjes bakt met CD&V) om burgemeester Eddy Timmermans en zijn LvB en Nva schepenen af te zetten en te vervangen.

  Burgemeester Timmermans verzocht de Raad van State dinsdag om de wettigheid van deze beslissing te onderzoeken en over te gaan tot schorsing. De Raad had een vorige beslissing tot ontslag van de burgemeester in juni 2016 eerder nog geschorst wegens onwettigheid. Deze keer besloot de Raad van State op 10.02.2017,  echter het tegendeel, wat de weg vrij maakt voor een brutale machtsovername in Pepingen. 

  De advocaten van voormalig burgemeester André De Roubaix en voormalig schepen Luc Decrick,beide Cd&v, verklaarden tijdens hun pleidooi nochtans onomwonden dat de onbestuurbaarheid

  kunstmatig en bewust georganiseerd wordt en dat men dat zal blijven doen tot in 2019 indien de Raad van State burgemeester Timmermans zou volgen. "Als men wil dat er terug onderhoud van wegen enzovoorts in Pepingen kan plaatsvinden, dan zal dat enkel kunnen met een nieuwe burgemeester en schepenen", luidde het.

   

  Burgemeester Timmermans:

  "Vandaag vrijdag 10 februari moet ik zeer ontgoocheld vaststellen dat

  de Raad van State onze argumentatie en haar eigen eerdere besluiten niet meer volgt. Er wordt gebogen  voor de onfaire chantage en de kunstmatige onbestuurbaarheid waarmee de nieuwe meerderheid Pepingen al maanden gijzelde.  

   Hier zijn geen winnaars vandaag. Ja, de nieuwe meerderheid krijgt haar mandaten en plukt nog even de vruchten van ons langetermijnbeleid.

  Maar de Pepingse politiek verliest vandaag al haar geloofwaardigheid en het respect van haar burgers, ongeacht hun politieke voorkeur.

  Dit is in alle opzichten een stap achteruit. Ik zet me, samen met

  mijn fractieleden, ten stelligste af tegen deze politieke stratego van de nieuwe meerderheid.   De stem van de kiezer wordt miskend, men tracht vlug een nieuwe toestand door te drukken zonder de stem van de kiezer te kennen en nieuwe verkiezingen af te wachten.

  Wat de nieuwe meerderheid nu heeft, is hoop dat de burger,  dit laffe spelletje vergeet tegen 2018. 

   

  Wat wij hebben is zekerheid dat opbouwende politiek en het gezond verstand uiteindelijk wint."

   

  "Ondanks alle obstructie en afbraakpolitiek van de laatste jaren, blijf ik toch geloven in een constructievere vorm van politiek.

   

   De resultaten van ons beleid zijn er en daar blijf ik fier op. Ons

  bestuur stond dicht tegen de mensen, niet erboven. We wisten een negatief kasresultaat van meer dan een half miljoen euro uit de vorige legislatuur om te buigen naar een cumulatief overschot van

  bijna 1 miljoen euro (!). We wisten de dienstverlening van de gemeente en het ocmw te handhaven zonder drastische besparingen. Audit Vlaanderen gaf dit zelfs een goede score. We zijn al diegenen

  die een positieve bijdrage leverden dan ook enorm dankbaar.

   

  Waar de oppositie de voorbije jaren heeft gefaald, nl. constructieve politiek voeren en waardige alternatieven aanbrengen, daar zullen

  wij in slagen. Het gaat hem niet om de mandaten, maar om de wil om vooruit te gaan en om de handen uit de mouwen te steken voor Pepingen en haar bevolking."  aldus Timmermans

 •  

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen