LvB en NV-A mandatarissen geven hun zitpenning weg aan “ het OCMW van Pepingen “

05-11-2014 15:09

LvB en NV-A  mandatarissen geven hun zitpenning weg aan “ het OCMW van Pepingen  “ 

ter bestrijding van kinderarmoede

De gemeenteraad Pepingen  van 25.03.2014 duurde nog geen vijf minuten. De meerderheid ( LvB – N-VA ) liet weten bij het begin van de vergadering dat ze  niet konden aanvaarden  dat de oppositie ( CD & V – SP.A  fractie ) steeds punten op de agenda plaatse die reeds behandeld waren.   Het ging over de signalisatievergunning voor de werken op de Ninoofsesteenweg.  Dit agendapunt was reeds op de vorige gemeenteraad afgehandeld. Volgens een recent besluit van de Provinciegouverneur behoort het zelfs niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Na deze korte gemeenteraad, lieten de  LvB  en de NV-A mandatarissen onmiddellijk weten dat ze  hun zitpenning  zouden gebruiken voor een “ goed doel “.    De zitpenning van een gemeenteraadslid -zowel voor de meerderheid, als voor de oppositie – bedraagt € 200 per zitting, hetzij netto € 136,08.

De burgemeester en schepenen krijgen geen zitpenning, dit is in hun vergoeding inbegrepen.

De Burgemeester en schepenen zijn solidair en beslisten ook de tegenwaarde van een zitpenning terug te storten. Voor LvB –NV-A fractie bedraagt dit in het totaal  € 1.600 , hetzij een nettobedrag van € 1.088De LvB – NV- A mandatarissen hebben beslist om het terug te geven aan de  “ Pepingse gemeenschap “ met name aan het OCMW Pepingen , ter bestrijding van de kinderarmoede in Pepingen.

Het Ocmw Pepingen  kan dit geld, in alle discretie laten toekomen aan de kinderen van Pepingen die een extra steuntje kunnen gebruiken om in leefsituatie te verbeteren. 

 

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen