LvB- en N-VA Pepingen breken lans voor inspraak van bevolking

01-04-2017 09:20

 

Vanavond werd de voorzitter van de gemeenteraad in Pepingen
schriftelijk op de hoogte gebracht dat zowel de LvB- als de N-VA-fractie weg
zal blijven van de geplande gemeenteraad. Hier zal een nieuw college van
burgemeester en schepenen aangesteld worden en beide fracties willen zo een
symbolische daad stellen tegen de huidige politieke ontwikkeling.

De beide fracties nemen de mandaten die de kiezer hen
toewees heel ernstig en hebben dus een goede reden voor deze actie: "We hebben
sinds 1 januari 2013 met hart en ziel gewerkt voor onze gemeente. Ondanks de
moeilijke omstandigheden bleven we onze taken verzorgen, met bovendien tal van
toekomstplannen. We vinden het pijnlijk om te zien hoe de stem die de Pepingse kiezer
uitbracht in 2012, al maandenlang totaal niet gerespecteerd wordt door de
nieuwe meerderheid van de Lacres - CD&V-fractie. In 2012 kozen de Pepingse
burgers duidelijk voor het gemeenschappelijke project van LvB- en N-VA. Een legitiem
en geloofwaardig college van burgemeester en schepenen werd samengesteld.
Ondanks alle moeilijkheden, veroorzaakt door een zware erfenis uit de vorige
legislatuur, door het inconsistent gedrag van schepen Lacres en door de
moedwillige en maandenlange obstructie vanuit de CD&V-fractie in de
gemeenteraad, werd er toch voortgang gemaakt in de belangrijke dossiers in de
gemeente. We zijn bijzonder teleurgesteld dat het vuile politieke  spelletje van de voorbije maanden enkel
resulteert in:

 


 • de aanstelling van
       twee personen in het college die in 2012 niet verkozen werden voor de
       gemeenteraad, met name Luc Decrick (280 voorkeurstemmen) en Suzanne De
       Corte (219 voorkeurstemmen). Dit zonder tussenkomst of inspraak van de
       Pepingse kiezer.

 • het belonen van
       schepen Peter Lacres (amper 155 voorkeurstemmen) voor het nemen van een
       180° bocht tijdens de legislatuur. Die bocht heeft voor meer problemen
       gezorgd dan zijn 'politiek lichtgewicht' waard is. Men steekt eigenhandig
       pluimen op zijn hoed die hij niet verdiend heeft.

 • de aankondiging in
       de media dat men projecten wil realiseren die de Pepingse kiezer in 2012
       duidelijk afgewezen heeft, m.n. de verhuis van de bibliotheek, het
       prestigeproject Zagerij,... Deze wens werd wel opgepikt door de LvB- en
       N-VA-fracties."

De LvB
- en N-VA-fracties zijn van mening dat dit een duidelijk staaltje is van oude
politieke cultuur waar de bevolking - terecht - afkeer van heeft gekregen. "De
verkiezingen zijn hét moment waarop de kiezer werkelijke macht uitoefent in de
keuze van uit te voeren projecten. Hier worden ze herleid tot een te negeren
evenement. De kiezer is met een dergelijke manier van politiek voeren niet meer
gediend. Meer zelfs, de opkomst van burgerbewegingen bewijst dat men komaf wil maken
met dit soort achterkamerpolitiek. Ook in Pepingen moet er werkelijke inspraak
van de kiezer zijn. LvB- en N-VA breken met deze actie dan ook een lans voor die
reële inspraak."

De LvB- en N-VA-fracties geven verder in hun schrijven mee
dat de nieuwe meerderheid nu al pluimen op haar hoed wil steken die de hare
niet zijn. "De nieuwe meerderheid maakt zich alle agendapunten van onze
fracties eigen. Agendapunten die zij nota bene zelf maandenlang afvoerden om de
onbestuurbaarheid in stand te houden", klinkt het. "Dit is een brutale poging
om te pronken met het werk van LvB- en N-VA-schepenen die hier een maandenlange
voorbereiding in staken. Onze fracties zetten zich af tegen deze oude politieke
cultuur. We laten ons niet de mond snoeren om dit soort wanpraktijken aan de
kaak te stellen. Bovendien wordt het huishoudelijk reglement nu al geschonden.
Dit stipuleert dat een gemeenteraad gehouden wordt op de derde dinsdag van de
maand, aangezien een gemeenteraad op vrijdag op termijn onwerkbaar is. Na een
lange werkweek krijgen familiale activiteiten eerder een plaats. Een slecht
begin voor deze nieuwbakken meerderheid."

LvB en NvA zullen hun rol nu vanuit de oppositie vervullen.
Zij zullen blijven waken over het belang van de Pepingenaar met dezelfde passie
als voorheen.

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen