Jaarrekening 2016 klopt in Pepingen

06-11-2017 17:54

 

LVB-N-VA tevreden, maar hekelen het schrappen van investeringen in de toekomst

 

Op de gemeenteraad van 24 oktober 2017 werd de Pepingse Gemeenterekening goedgekeurd, zoals vastgelegd in de Beleids- en Beheerscyclus (BBC).

 

De coalitie LVB-NVA, verantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente Pepingen vanaf 1 januari 2013, is verheugd dat de jaarrekening 2016 een positief resultaat op kasbasis van 879.325,13 euro vertoont. De vrije cash flow (autofinancieringsmarge) 2016 is positief en dit voor een bedrag van 930.183,85 euro. Pepingen stapte onder LVB-N-VA in 2014 in de Beleids- en Beheerscyclus voor gemeenten. Al van bij het begin slaagde Pepingen erin om voor deze twee belangrijke indicatoren – het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge – altijd positief te scoren. Dat is ooit anders geweest!

 

Pepingen is ook na 4 jaar LVB-N-VA bestuur een financieel solide gemeente met een solvabiliteit (indicator van de financiële onafhankelijkheid) van bij de 70% en een liquiditeit (mate waarin de korte termijnschulden kunnen betaald worden) van bij de 1,50. Ook dat is ooit anders geweest!

 

 

Positief, ondanks hindernissen

Van de totale uitgaven 2016 ten bedrage van 5.7410130,86 werd 1.008.530,60 of 17,57% besteed aan prioritaire beleidsdoelstellingen. Deze prioritaire beleidsdoelstellingen betreffen bijna uitsluitend investeringen. Ook voor de meeste Vlaamse gemeenten valt dit % tussen 15% en de 20%.

 

Met het belang van de Pepingse burger voor ogen – nl. een gezonde gemeente die denkt op lange termijn – is het LVB-N-VA-bestuur er dus op korte tijd toch in geslaagd om een meer dan behoorlijk resultaat neer te zetten en Pepingen terug op een traject van goed bestuur te zetten. En dit onder de permanente obstructie vanuit de toenmalige CD&V-oppositie, onder meer door het losweken van een schepen uit de coalitie, door agendapunten, budgetten, meerjarenplannen en investeringen telkenmale af te voeren of weg te stemmen, door de vertragende procedures om de kunstmatige onbestuurbaarheid te laten bevestigen, door het invoeren van de voorlopige twaalfden, noem maar op.

 

Gevolgen voor investeringen in Pepingen

De gevolgen van de gevoerde obstructie zijn gelukkig gering gebleven voor de exploitatieresultaten 2013-2016, maar de gevolgen voor wat betreft de investeringsrealisaties 2013-2016 zijn significant.

 

Voor de komende jaren blijft LVB-N-VA hoopvol, maar het uitgestippelde en uitgebalanceerde traject naar 2019 en verder wordt nu en route gewijzigd door het nieuwe CD&V-bestuur, waardoor het evenwicht ver zoek is. Geen rust en stabiliteit in de gemeentelijke financiën, maar danige chaos. Investeringen worden geschrapt of doorgeschoven naar volgende legislaturen, om ruimte te maken voor prestigeprojecten waar niet eens de meerderheid van de Pepingse bevolking akkoord mee is. LVB-N-VA blijven deze mismeestering van de Pepingse financiën hekelen en pleiten ervoor om eindelijk terug te investeren in de kerntaak van de gemeente, nl. dienstverlening aan de bevolking.

 

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen