Gouverneur Lodewijk De Witte stelt dat conform artikel 22 van het Gemeentedecreet raadsleden het recht hebben om punten aan de agenda toe te voegen en dat de voorzitter verplicht is om elk regelmatig en tijdig ingediend verzoek tot aanvulling van de agenda te respecteren. Tijdens de gemeenteraad echter zijn de raadsleden, mits motivering, niet verplicht om elk agendapunt in behandeling te nemen en er zich over uit te spreken.

Na onderzoek heeft de gouverneur vastgesteld dat gemeenteraadsvoorzitter Kristof De Cuyper de agendapunten die werden ingediend door de oppositie correct op de agenda van de gemeenteraad heeft laten plaatsen en dat er tijdens de bewuste zitting correct gestemd is over het niet behandelen van enkele toegevoegde agendapunten.

Het voorstel dat de voorzitter formuleerde over het al dan niet behandelen van die agendapunten, nadat een aantal raadsleden de vraag stelden om deze punten niet te behandelen, is volgens de gouverneur geen partijdigheid maar eerder logisch omdat hij de vergadering moet leiden.