Gemeenteraad 28 juni 2016

19-07-2016 23:28

 

Cd&V en Peter Lacres voerden ook tijdens de gemeenteraad van juni 2016 alle agendapunten van het College van Burgemeester en Schepenen af. Zonder enige motivering en ongeacht het arrest van de Raad van State.

Het is verbazingwekkend dat Cd&V en P. Lacres in hun publicaties zeggen "een positief beleid, gericht op de toekomst van Pepingen en de Pepingenaren" te willen voeren en maar anderzijds weigeren om agendapunten zelfs maar te bespreken.

Als men beweert te willen besturen dan moet men niet afvoeren maar bespreken!

Dit standpunt is des te verbazingwekkend omdat Peter Lacres als collegevoorzitter deze agenda zelf mee opgesteld en goedgekeurd in het college!

Hoe kan hij dergelijke ongefundeerde wispelturigheid verantwoorden aan de Pepingenaar?

De enige punten die men wil bespreken zijn punten die de gemeente lam leggen.

Zo neemt men de beslissing om het College van Burgemeester en Schepenen volledig te blokkeren waardoor alle beslissingen langs de gemeenteraad moeten passeren waar men dan vervolgens al de agendapunten afvoert!

Dit kan toch onmogelijk het mandaat zijn dat elkeen van de mandatarissen gekregen heeft van de kiezer.

De Pepingenaar vraagt dat er bestuurd wordt en niet dat een afbraakpolitiek wordt gevoerd!

LVB en NVA hebben opnieuw uitdrukkelijk gevraagd om, gelet op het arrest van de Raad van State, samen met alle fracties te praten over beleid en budget. Cd&V en Peter Lacres willen de dialoog zelfs niet aangaan.

 

Dit is niet in het belang van Pepingen!

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen