Gemeenteraad 21/01/2016

30-01-2016 12:36

 

Agendapunt 1

1° geen bevoegdheid van de gemeenteraad.

Het Gemeentedecreet kent geen bevoegdheid toe aan de Gemeenteraad om te beslissen over de samenstelling van het College van Burgemeester en Schepen ( CBS).

De artikels 44 tem 50 van het Gemeentedecreet stellen dat een schepen voor 6 jaar verkozen wordt.

Het punt (opeising van schepenmandaten )  welke door Cd&V en Peter Lacres aan de gemeenteraad wordt opgedrongen behoort niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad en deze kan er dus ook niet over stemmen.

2° Voorafgaanden.

De voorafgaanden zoals vermeld in het agendapunt van de oppositie dienen rechtgezet en aangevuld te worden.

-Vooreerst is het zo dat er verschillende simulaties werden uitgevoerd op verzoek van de oppositie , waarbij hun voorgestelde besparingen werden doorgevoerd. We bleven met een negatieve financieringscoëffient.

-Op 12.11.2015 werd er werd een overlegvergadering over het budget 2016  georganiseerd, om   samen met bevoegde mensen (ontvangen en studiebureau Q & A ) het budget te bespreken.

De Cd&V en de dissidente schepen hebben  de vergadering  vroegtijdig verlaten,  zonder één kritische vraag of opmerking te maken  en / of een constructief voorstel te doen.

-Gisteren op 20.11.2016 werd er terug een overlegvergadering  2016 georganiseerd, de CD&V en de dissidente schepen stuurden hun kat.

3° Voor zoveel als nodig :

Het is opvallend dat Cd&V én Peter Lacres aandringen op een gesprek over mandaten vóór er überhaupt kan gepraat worden over beleid en budget.    1/..

De fracties LvB en NV.A  hebben getracht een gesprek te organiseren over beleid voorafgaand aan deze gemeenteraad. Cd&V en Lacres Peter hebben dit categoriek geweigerd.

Eerst moet gepraat worden over posten!

Dit is een houding die ons enigszins verwondert.

Was het niet Peter Lacres die zijn beslissing om te zetelen als onafhankelijke motiveerde op de stelling al zou er bij de coalitievorming enkel over postjes gepraat zijn en niet over beleid?

Nu past hij samen met zijn nieuwe coalitiepartner juist die strategie toe om meer macht te verwerven.

 

Dit is onrustwekkend!  Is Cd&V werkelijk bereid om haar lot in handen te leggen van deze persoon die op zijn minst wispelturig te noemen is?

 

Indien de motieven voor dit agendapunt een democratisch gevoel is, zoals beweerd wordt, dan slaat men hier toch een essentiële stap over.

Peter Lacres is verkozen op een NV.A-lijst op basis van een NV.A-programma. Op basis van dit programma werd een coalitie gevormd.

Dit coalitieakkoord werd nà de verkiezingen geconsolideerd in een beleidsnota en strategisch meerjarenplan , welke ook door Peter Lacres werd goedgekeurd.

Wanneer Peter Lacres na dit alles standpunten is gaan innemen, die totaal tegenovergesteld zijn aan de standpunten op basis waarvan de kiezer hem gekozen heeft, dan moet zijn democratisch gevoel hem juist nopen tot teruggave van zijn mandaat aan zijn voormalige partij, zo niet pleegt hij kiezersbedrog.

Op basis van kiezersbedrog dan nog een andere meerderheid afdwingen is manifest ondemocratisch.

.                                                                                                                                2/..

Onze fractie is zeker bereid om te praten over het budget met de partijen die in de gemeenteraad verkozen zijn. Zij zal echter geen situatie consolideren die op basis van kiezersbedrog en dus op ondemocratische manier is tot stand gekomen enkel en alleen uit machtshonger en postjesjacht.

 

Politici die zich tot dergelijke praktijken verlagen moeten beseffen dat het juist dit is wat mensen een afkeer doet krijgen van politiek, en terecht.

We blijven er van uit gaan dat de uitgestoken hand in het begin een nobele bedoeling had.  Dat dit zou uitmonden in het opeisen van mandaten heeft ons

Ontgoocheld.  En dat dit een conditio sine qua non was in het kader van het samen bespreken van het budget heeft ons nog meer ontgoocheld

 

. Men zegt enerzijds te willen praten maar weigert anderzijds elk gesprek ten gronde TENZIJ EEN MEERDERHEID AAN UITVOERENDE MANDATEN WORDT GEGEVEN.

Dit is dan geen  gesprek maar een dictaat.

LVB en NV.A wensen niet misbruikt te worden in dit ondemocratische scenario van Cd&V en dissidente schepen Peter Lacres.    Zij willen hun kiezers nog recht in de ogen kunnen kijken.

 

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen