Gemeenteraad 09/08/17

04-09-2017 10:51

Op de gemeenteraad van 09.08.2017 hebben de fracties LvB – en de Nva een toegevoegd punt ingediend.

Er wordt voorgesteld om een principebeslissing te nemen.   Met name om opcentiemen op de onroerende voorheffing  ten bate van de gemeente te verminderen , zodoende dat de onroerende voorheffing dezelfde fiscale druk zou opleveren als in het aanslagjaar 2017 en bij voorkeur nog minder.Het is immers zo dat het takenpakket van de provincies wordt afgeslankt en wordt doorgeschoven naar het Vlaams Gewest en naar de gemeenten.  De provincies krijgen bijgevolg ook minder inkomsten.Er gebeurt een gedeeltelijke integratie van de provinciale onroerende voorheffing in de Vlaamse basisheffing.  Deze belasting stijgt hiermee van 2,5 % naar 3,98 %
Daar de gemeentelijke opcentiemen worden geheven op de Vlaamse basisbelasting heeft dit ook tot gevolg dat onroerende voorheffing zal stijgen.De overheid geeft dan de gemeente ook de raad om de nodige maatregelen te treffen om hun opcentiemen om te rekenen teneinde tenminste dezelfde fiscale druk te behouden, zo niet stijgt de fiscale druk.Lvb en NV. A hebben daarom een toegevoegd punt op de gemeente agenda laten plaatsen, zodat de er een principebeslissing genomen wordt zodat in ieder geval de fiscale druk niet zou  vermeerderen.
Bovendien zijn de LvB en de NV.A van mening dat er tegelijkertijd eens goed  onderzocht dient te worden of de gemeentelijke opcentiemen in Pepingen niet kunnen verminderd worden.Immers onder het huidig CD&V – SP;A bestuur worden er verschillende  investeringen en projecten doorgeschoven, afgeschaft of verminderd;   Er komt bijgevolg ruimte vrij om een vermindering door te voeren van de gemeentelijke opcentiemen, of om dit tenminste  eens goed te bestuderen en een beslissing te nemen.Het is namelijk zo dat de studiekosten van de Sporthal, - die er momenteel niet komt – worden doorgeschoven naar 2019 (na de verkiezingen )hetgeen een belangrijke besparing is van ongeveer 365.000 euro
Het project van de houtzagerij:  hier namen Cd&v en Peter Lacres in de gemeenteraad  van juli 2017 de principiele beslissing om deze te verkopen.  Hier komen dan ook belangrijke bedragen vrij, oa voor werken in uitvoering ( 1.800.000 euro ) en studiekosten.De bibliotheek in Bellingen: daar beslisten cd&v en peter lacres dat er geen herinrichting plaatsvindt. Ook hier komt ruimte vrij komt voor een eventuele verlaging van de opcentiemen
Tot slot , in de zoveelste doorschuif, werd de aankoop van een tractor ( 60.000 euro ) ook verschoven naar 2018
De gemeentelijke opcentiemen kunnen jaarlijks veranderd worden.  Het is dan ook tijd om de koe bij de horens te vatten en tenminste er voor te zorgen dat er geen verhoging komt,  of na studie een verminderingvan de opcentiemen in Pepingen door te voeren.

CD&v en Peter Lacres wensten hier echter niet op in te gaan en stemden tegen het voorstel.

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen