Financien

09-06-2014 16:23

Financiën

Op de gemeenteraadszitting van 28 mei werd ook de Pepingse financiën geagendeerd.

Voor het dienstjaar 2013 werd voor het laatst een gemeentebudget opgemaakt op basis van de NGB (Nieuwe Gemeenteboekhouding). Vanaf 2014 doet, zoals bekend, de verplichte Beheers- en Beleidscyclus zijn intrede.

De begroting voor het dienstjaar 2013 werd eind 2012 nog opgemaakt door de uittredende meerderheid, dit zowel voor de gewone dienst (gewone inkomsten en uitgaven) als voor de buitengewone dienst (buitengewone inkomsten en uitgaven).

Voor de gewone dienst kon eind 2013 afgesloten worden met uitzonderlijk goed nieuws. Getuige daarvan zijn deze cijfers:

Gewone Dienst

Uitgaven                      Begroting                     Reële in- en uitgaven

Personeel                     1667989,00                   1663686,13      

Werkingskosten            1383231,60                   1395958,51

Overdrachten                1266065,04                   1260045,49

Schuld                         511478,72                   416217,61

Totaal                          4828764,36                   4735907,74       98,07 %

Ontvangsten

Prestaties                     216030,00                   231230,63

Overdrachten                4128925,51                   3950428,88

Schuld                         196242,04                   230734,66

Totaal                          4541197,55                   4412394,17       97,16 %

 

De cijfers tonen aan dat de strategie van het huidige bestuur om de uitgaven binnen de perken te houden duidelijk zijn vruchten afwerpt. Op de ontvangsten heeft het lokale beleid minder invloed gehad, deze zijn eerder het gevolg van de algemeen economische toestand en de beslissingen van de hogere overheid.Toch moet het goede nieuws bijgesteld worden met enkele minder positieve vaststellingen over lopende projecten. Door de nijpende budgettaire situatie kan nog niet gestart worden met enkele vooropgestelde projecten, zoals de restauratie van de Oude Zagerij, de heraanleg van de Eikstraat en de dorpskom in Beert, het herstel van kerkmuren, bijkomende fietspaden e.d. De plannen voor het fietspad Hoesnaek-Huttestraat kunnen wel doorgaan. Het huidige bestuur herevalueerde de plannen en schrapte allerlei onnodige kosten, waaronder enkele onverklaarbare bochten in het traject uitgetekend door het vorige bestuur.Ook in het dossier van de sporthal moet de eerste steenlegger nog wat geduld hebben. Zoals gekend is het terrein, gekozen door het vorige gemeentebestuur, te klein en moet er op zoek gegaan worden naar andere oplossingen. Het financiële plaatje van dit project is ook nog verre van rond.

Deze projecten blijven dus noodgedwongen ‘in de ijskast’ tot er een verantwoorde financiering gevonden wordt. Het Pepingse gemeentebestuur zet al haar middelen in om de financiële huishouding van de gemeente op orde te krijgen en om marge te creëren voor de vooropgestelde projecten.

 

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen