CD&v en Peter Lacres zijn de weg kwijt!!!!!!

16-11-2016 23:56

 

 

CD&v en schepen Lacres riepen op 21 januari 2016 de gemeenteraad  samen met de bedoeling in te breken in het college , de gouverneur schorste deze beslissing,

Op 16 februari 2016   riepen zij   nogmaals de gemeenteraad samen . Deze keer   om de onbestuurbaarheid af te kondigen.

In mei 2016 verplichtten  zij de burgemeester en schepenen ontslag te nemen maar in juni moesten zij vaststellen dat de raad van state onvoldoende elementen zag die wezen  op onbestuurbaarheid. Terug naar af eigenlijk …

Maar vervolgens riepen zij  in volle zomervakantie een extra-raad samen om opnieuw de onbestuurbaarheid af te kondigen ondanks het feit dat de eerste  procedure nog liep voor de Raad van State  .

Zij  reageerden  dan ook wrevelig omdat Minister Homans weigert  de gouverneur op pad  te sturen . Maar eigenlijk neemt zij  een logische beslissing  .

En de rode draad doorheen deze periode zijn klachten bij de gouverneur die nagenoeg één voor één verworpen werden.

Vandaag trekken CD&V en Peter Lacres  alle beslissingen in ,   ook die waarvoor wij zij in volle vakantieperiode een raad samenriepen.

Wij  hoopten dat zij  samen met ons zouden  zoeken naar een werkbare oplossing die ten goede komt van de inwoners van Pepingen .

Ijdele hoop want  CD&V is samen met Peter Lacres klaarblijkelijk de weg kwijtgeraakt en ging in zitting van 27 september opnieuw voor de onbestuurbaarheid.

Cd&V en Peter Lacres voerden op deze zitting opnieuw alle punten af van de agenda om dan te stellen dat er niet bestuurd wordt. Gewoon om te bewijzen dat Pepingen onbestuurbaar is ! Tussen de afgevoerde punten veel punten die vooral met beheer en minder  met beleid te maken hebben zoals beslissingen over veiligheid van het personeel, bevestiging van stedenbouwkundige beslissingen in particuliere dossiers en de gemeenterekening.  Ook die punten voerden zij af . Pepingen dreigt met dat laatste zelfs vele subsidies te mislopen!Ook punten die zij vroeger  zelf op de agenda plaatsten , worden nu afgevoerd

Dit is schaamteloos en een beleidsmaker onwaardig.

Lvb/Nva roepen  CD&V en Peter Lacres op om  de democratisch verkozen gemeenteraadsleden het democratisch spel te laten spelen. Zij beschikken over een meerderheid in de gemeenteraad en kunnen eigenlijk perfect alle legitieme  beslissingen nemen die zij   wensen  te nemen. Het college is namelijk verplicht om door de gemeenteraad genomen legitieme beslissingen,  uit te voeren.

Maar ondanks hun obstructie in de gemeenteraad kunnen LVB/NVA via  het schepencollege  blijven doorwerken. Van structurele onbestuurbaarheid is er dan ook geen sprake.

De  derde (!)  keer de onbestuurbaarheid uitroepen   kan voor Cd&V-Peter Lacres  misschien de goede keer zijn , maar of zij  dan nog recht in  de spiegel zullen kunnen kijken   … daarover moeten zij zelf maar oordelen

 

CD&V en Peter Lacres hebben nu reeds 3 keer de onbestuurbaarheid afgekondigd. Tijdens  de laatste gemeenteraad trokken ze alle beslissingen in 

 

 

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen