Als enige politieke fractie in Pepingen gingen we met onze burgers in dialoog over het toekomstige beleid in Pepingen. Elk idee en suggestie uit De Grote Pepingse Enquête, de Burgercafés en onze dagelijkse contacten werd geanalyseerd, afgetoetst op haalbaarheid en in 11 concrete beleidsprioriteiten gegoten. Ons doel: een beleid van en voor u, de Pepingse burger.

Elke week stellen we een beleidsprioriteit voor met een ‘pracht van een gedacht’. Geen grote verkiezingsthema’s of dure prestige projecten, maar concrete en haalbare voorstellen die praktische zaken moeten oplossen voor onze burgers.

 

Deze week:
Milieu

 

Maak van Pepingen een duurzame voortrekker!

Pepingen mag dan al een typische plattelandsgemeente zijn, toch wezen studies uit dat er nog veel werk voor de boeg is als het zich écht een groene gemeente wil noemen.

LVB wil meer streekeigen groen in de gemeente Pepingen. Als aanvulling op de vele akkers en weilanden van onze landbouwers, komt dat de biodiversiteit ten goede. De formule van samenaankoop, georganiseerd door de gemeente, is daarvoor perfect. Dit kan voor streekeigen bomen, hagen, struiken, vlinder- en bijenvriendelijke bloemenzaden,… De alom bekende kippenactie – perfect om de afvalberg te verminderen – hoort ook thuis in dat rijtje. De eigenaars van braakliggende terreinen willen we actief stimuleren om er tijdelijk groen op te zetten – zonder dat dit na verloop van tijd als definitief kan bestendigd worden.

LVB - Lijst van de Burger is nog steeds fier op de realisatie van de geboorteboomgaard in Pepingen. Dit initiatief kan nog uitgebreid worden, zodat nieuwe inwoners meehelpen aan de verdere vergroening van onze gemeente. In dat opzicht willen we ook de mogelijkheid voor een Pepingse natuurbegraafplaats verkennen. Natuurgevoeligheid begint voor LVB op de schoolbanken. Samen met onze lagere en kleuterscholen willen we inzetten op groene speelplaatsen, o.a. via de Natuur Op School-subsidies van provincie Vlaams-Brabant.

De luchtkwaliteit in Pepingen blijft een aandachtspunt voor LVB. Als bestuur werkten we voor het eerst samen aan het aardbeiplantjesproject waarbij vooral fijn stof gemeten werd. Die bereidheid moet er blijven bij het bestuur, om er later gepaste conclusies uit te trekken.

Groenafval in containerpark

Ook voor particulieren willen we de jaarlijkse snoei vergemakkelijken. De inzameling van groenafval in het containerpark moet interessanter en makkelijker worden. LVB Pepingen wil samen met beheerder Haviland de eerste fractie groenafval gratis maken en de rest aan een verlaagd tarief, net als in de buurgemeenten. Het verhakselde snoeisel in het containerpark moet gratis ter beschikking gesteld worden aan geïnteresseerden. Met de ophaalronde van Intradura moeten particulieren méér groenafval kunnen meegeven. Naar het voorbeeld van de fruitpersdag, willen we een Pepingse Hakseldag invoeren, waar inwoners groenafval aan verlaagd tarief kunnen laten verhakselen.

Een zo goedkoop mogelijk containerpark helpt in de strijd tegen sluikstorten. In samenwerking met gemeente Lennik en Haviland, wil LVB de prijszetting van het containerpark voor alle soorten fracties evalueren.

Duurzame samenaankoop

Lijst van de Burger wil van Pepingen een voorbeeldgemeente maken op vlak van duurzaamheid. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen een belangrijke leidraad voor het beleid.

Als gemeente moet Pepingen zelf het goede voorbeeld geven. De duurzame investeringen in de gemeente en in het gemeentelijke wagenpark werden de voorbije twee jaar teruggeschroefd, maar LVB wil haar plan verder zetten voor milieuvriendelijkere CNG- of elektrische wagens met laadstation. Op vraag van LVB kwam er een eerste elektrische laadpaal in het centrum van Pepingen. In de volgende legislatuur willen we elke deelgemeente voorzien van minstens één laadpaal. Zo wordt Pepingen een trekker voor een intergemeentelijk netwerk van laadpalen.

De Ninoofsesteenweg in Pepingen werd onder impuls van LVB voorzien van milieuvriendelijke LED-verlichting, als eerste gewestweg in Vlaanderen. LVB wil de samenwerking met netbeheerder Fluvius verderzetten om deze duurzame LED-verlichting door te trekken naar de rest van de gemeente.

Onze gemeentegebouwen moeten zo milieuvriendelijk en energiezuinig gemaakt worden. Coöperatieve energieprojecten bewezen in de andere gemeenten al hun nut: burgers worden betrokken en kunnen investeren in de duurzaamheid van eigen publieke gebouwen. Daarnaast kan de formule van samenaankoop ingezet worden voor isolatie, zonnepanelen, elektrische fietsen, kerstbomen met wortel, enz.

Initiatieven zoals de Klimaatmobiel, waarbij burgers geïnformeerd worden over energiezuinigheid en benoveren, moedigen we sterk aan.

Integrale aanpak van zwerfvuil en sluikstorten

LVB wil gaan voor een structurele en integrale aanpak van zwerfvuil, zowel preventief als repressief. Op initiatief van LVB werd gemeente Pepingen begin dit jaar lid van de Statiegeldalliantie. Hiermee pleiten we met honderden andere gemeenten en organisaties voor het invoeren van statiegeld op blikjes en plastic drankflessen. Met statiegeld is men sneller geneigd om blikjes en plastic flesjes terug in te leveren. Gevolg: minder zwerfafval, minder opruimkosten, minder dierenleed en betere recycling van waardevolle materialen. Mobiele camera’s in probleemzones verhogen de pakkans en hebben een afradend effect.

Waterzuivering

Op vlak van waterzuiveringen werd de hete aardappel veel te lang doorgeschoven. Zuivere beken dragen nochtans bij tot een gezonde gemeente. LVB maakte als eerste bestuur echt werk van deze verplichte waterzuiveringsnorm. We zijn dan ook tevreden dat de eerste locatie in Heikruis – zoals voorgesteld door LVB - werd goedgekeurd. LVB wil in dialoog gaan met onze burgers en alle omwonenden, voorzien in objectieve en juiste info over waterzuiveringen en wil zo de meeste geschikte locatie vinden voor de tweede waterzuivering.

 

Onze voorstellen:

 • Neem als gemeente een voortrekkersrol op voor biodiversiteit en duurzaamheid, met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN als leidraad
 • Breid de formule van samenaankopen uit voor kippen, hagen, bomen, bijen- & vlindervriendelijke bloemen,… maar ook voor isolatie, zonnepanelen, elektrische fietsen, kerstbomen met wortel…
 • Zet coöperatieve energieprojecten op, zodat burgers kunnen investeren in de duurzaamheid van de eigen publieke gebouwen
 • Promoot actief energiezuinige en financieel voordelige maatregelen voor huizen, bv. via de Klimaatmobiel
 • Zet een zonaal/intergemeentelijk actieplan op om zwerfvuil en sluikstorten te bestrijden
 • Zet mobiele camera’s in om de pakkans van sluikstorters te verhogen
 • Zet het coachingtraject rond zwerfvuil verder en ondersteun de vele zwerfvuilmeters en -peters
 • Betrek scholen en verenigingen nog meer voor zwerfvuilsensibilisering
 • Hou het containerpark zo goedkoop mogelijk, zeker wat betreft groenafval
 • Bouw de geboorteboomgaard verder uit en zoek een Pepingse natuurbegraafplaats
 • Vergroen de Pepingse speelplaatsen en schoolomgevingen, in samenwerking met de scholen
 • Trek de duurzame LED-verlichting van de Ninoofsesteenweg door naar de hele gemeente
 • Investeer opnieuw in een duurzaam gemeentelijk wagenpark
 • Installeer meer elektrische laadpalen, liefst in elke deelgemeente
 • Onderhoud de bestaande voetwegen – verplaatsing te voet is nog steeds het beste voor het milieu
 • Maak werk van de Pepingse luchtkwaliteit en beperk fijn stof
 • Behaal eindelijk de verplichte waterzuiveringsnorm: realiseer de gekozen site in Heikruis en zoek zo snel mogelijk de tweede locatie, in overleg met onze burgers en omwonenden.

 

 

#prachtvaneengedacht

 


Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen