Overwegen Beert-Bellingen

 

Pepingen heeft drie spooroverwegen op de lijn Brussel-Doornik, aan de Hondzochtstraat, de Hoge Kouter, en de Grimmingenstraat (zie kaart). 

 


 

Op de vorige gemeenteraad uitte Lijst van de Burger – LVB Pepingen haar bezorgdheid over de toekomst van de overweg aan het voormalige station Beert-Bellingen. Infrabel plant al sinds 2011 de afschaffing en onlangs werden in buurgemeente Saintes vrij drastisch en zonder burgerinspraak enkele overwegen gesloten. Dat scenario wil LVB voorkomen voor Bellingen en Beert. Eddy Timmermans (LVB): “We willen dit nu terug onder de aandacht brengen, zodat gemeente Pepingen het momentum van de vorige onderhandelingen met Infrabel niet verliest. Uit die onderhandelingen kwam een tunnel in Bellingen en een brug in Beert uit de bus als alternatief voor de huidige overweg.”

Infrabel stelde in 2011 voor om zowel de Hondzochtstraat in Bellingen als de Hoge Kouter en de Grimmingenstraat in Beert te ontsluiten via één en dezelfde brug. Omwille van de vele nadelen en het gebrek aan inspraak lokte dit eerste voorstel heel wat protest uit bij omwonenden en grondeigenaars in de buurt.

Het LVB-N-VA-bestuur onderhandelde vanaf 2012 daarom een milieu-, omgevings- en mobiliteitsvriendelijker alternatief: een tunnel met twee rijvakken en fietspad naast de Hondzochtstraat, een voetgangerstunnel aan de Hondzochtstraat zelf en een gezamenlijke brug die Grimmingenstraat en de Hoge Kouter ontsluit. Infrabel ging akkoord om financieel het leeuwendeel van deze investering op zich te nemen. In dialoog met omwonenden en betrokken grondeigenaars, werd dit voorstel nog verder verfijnd. Een verslag van één van die vergaderingen vindt u in bijlage.

Door de kunstmatige onbestuurbaarheid van 2015-2017 konden de plannen niet worden uitgevoerd. Maar ook na de bestuurswissel van 2017 blijft het echter angstvallig stil over dit plan. “Het is absoluut nodig om dit te blijven opvolgen”, zegt Eddy Timmermans (LVB). “Er is een tendens om zonder waardig alternatief overwegen te sluiten. Dat zou een ramp zijn voor de vele Pepingenaren en pendelaars die via de Hondzochtstraat naar Halle en de autosnelweg rijden. Wijzigingen in het verkeersplan in het centrum van Tubize brengen mogelijk ook extra verkeer uit die richting. En nog meer: de betrokken eigenaars en omwonenden willen hierover eindelijk zekerheid.”

Droomscenario

Eddy Timmermans: “Droomscenario’s bestaan niet, maar van alle voorstellen biedt de combinatie tunnel – voetgangerstunnel - brug wel de meeste voordelen. Voor de aanleg van de tunnel wordt er bv. veel minder grond ingenomen. Het is volledig in het landschap ingebed waardoor het landelijke karakter van de omgeving bewaard blijft. De verkeersdoorstroming gebeurt trager door de curve van de tunnel en er komen volwaardige, afgeschermde fietspaden. De verkeersveiligheid verbetert dus ook. Bovendien moeten omwonenden niet opeens kilometers omrijden door een ondoordachte sluiting van de overweg.”

Het huidige gemeentebestuur kon niet antwoorden op de vraag of er zicht is op de huidige plannen of timing bij Infrabel. Er kon ook geen garantie gegeven worden dat Infrabel in Bellingen en Beert niet zo driest als in Saintes zal tewerk gaan. Ze lieten wel weten dat ze dit dossier liefst over de verkiezingen tillen.

Burgerinspraak

Eddy Timmermans: “Met ons plan voor de overweg Bellingen-Beert blijven zowel de Grimmingenstraat, Hoge Kouter én de Hondzochtstraat ontsloten. De doorstroming van en naar Halle en de autosnelwegen blijft gegarandeerd – met minder overlast en sluipverkeer voor de buurtbewoners of waardedaling van de huizen. Het alternatief is bovendien milieuvriendelijk en financieel gunstig. Het toont ook dat het in Pepingen mogelijk is om tot een gedragen beslissing te komen, als onze burgers inspraak krijgen. We blijven hier dus op inzetten, ook al blijft het stil bij het huidige gemeentebestuur. Dit is ook helemaal geen partijpolitiek twistpunt. Verkiezingen of niet, de belangen van onze burgers moeten we te allen tijde verdedigen.”

 

Waarover gaat het concreet?

  • Een tunnel, vertrekkende van het kruispunt tussen de Kapellestraat en de Hondzochtstraat, die door de velden links van de Hondzochtstraat richting Halle onder de spoorweg gaat en terug aansluit op de Hondzochtstraat op grondgebied van Halle.
  • Een gezamenlijke brug: de Hoge Kouter en de Grimmingenstraat worden naar elkaar toegeleid en krijgen ter hoogte van de Marcel Ravetstraat een gezamenlijke brug die over de spoorweg aansluit op de Krokumveldstraat.
 
 
  • Een voetgangerstunnel aan de huidige overweg van de Hondzochtstraat.
 
 

In bijlage:

  • Verslag infovergadering 23/9/2014 met Gemeente Pepingen, Infrabel, omwonenden en grondeigenaars
  •  
  •  
  • Overzichtsschema van de voorgestelde tunnel (Hondzochtstraat) en brug (Hoge Kouter en Grimmingenstraat)

 

 

 

 

 

 


De huidige situatie aan de overweg aan de Hondzochtstraat in Bellingen

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen