Cameraplan

Gemeentebestuur wimpelt voorstel voor veiliger Pepingen af

 

LVB – Lijst van de Burger Pepingen vroeg op de vorige gemeenteraad concrete actie op vlak van veiligheid in de gemeente, door in te stemmen met het cameraplan van Politiezone Pajottenland. Dat bleek tevergeefs, want het gemeentebestuur wimpelde het voorstel met enkele wankele argumenten af en verlengt daarmee de ruim 4 jaar onnodige achterstand die het zelf veroorzaakte.

Gemeenteraadslid Greta Cochez (LVB – Lijst van de Burger): “Op basis van een analyse die politiezone Pajottenland van de regio maakte, geven zij suggesties per gemeente. Voor Pepingen stellen zij een trajectcontrole voor in het centrum, gecombineerd met nummerplaatherkenning op de grens met Halle en aan de Hondzochtstraat. Voor LVB een prima voorstel, gezien het gunstige effect op de veiligheid en de financiële haalbaarheid. IN 2013 lanceerde toenmalig schepen voor Mobiliteit Erik Dehandschutter (LVB) al een soortgelijk voorstel voor trajectcontrole. Dat zet aan tot trager rijden, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. De aanvulling met nummerplaatherkenning is nodig, want het speelt een grote rol in het beperken van criminaliteit en vandalisme. Uit de analyse blijkt dat de grens met Halle en de Hondzochtstraat nu al populaire vluchtroutes zijn. Veiligheid stopt niet aan de gemeentegrenzen en dus is een nauwe samenwerking van alle gemeenten in de politiezone cruciaal. Buurgemeenten Herne en Lennik voerden al met succes een soortgelijk systeem in. We zien dus niet in waarom dit niet zou kunnen in Pepingen.”

“We wonen in één van de veiligste gemeenten van de politiezone. Ook uit onze Grote Pepingse Enquête blijkt dat Pepingenaren zich veilig voelen. Dat veiligheidsgevoel willen we met LVB natuurlijk zoveel mogelijk behouden. Daarom moeten we durven investeren in de toekomst.”

Concreet veiligheidsbeleid

Greta Cochez: “Door dit voorstel af te keuren, mist het gemeentebestuur een kans om een eerste stap te zetten voor een concreet veiligheidsbeleid, in het verkeer en daarbuiten. Onbegrijpelijk. Het voorstel voor trajectcontrole werd in 2013 al eens gekelderd door een njet van schepen Lacres en door de schrapping van budgetten, onder impuls van wisselmeerderheid Lacres-CD&V en hun politieke blokkage. Ook nu is er van voortschrijdend inzicht bij het CD&V-gemeentebestuur geen sprake. Het voorstel werd opnieuw afgewimpeld met bijzonder zwakke argumenten.”

Maar LVB – Lijst van de Burger blijft niet bij de pakken zitten. Greta Cochez: “We blijven streven naar een gemeente Pepingen die klaar gemaakt wordt voor de toekomst, niet alleen voor de volgende verkiezingen. We blijven voorstander van dit financieel uitgebalanceerd plan van politiezone Pajottenland, dat beantwoordt aan onze huidige en toekomstige veiligheidsnoden en waarmee we gelijke tred houden met de rest van Vlaanderen. Waar en wanneer mogelijk, zullen we voorstellen in deze richting blijven steunen.”

 

 

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen